Где находится студия лото забава щасливий номер


Забава - онлайн лотерея МСЛ

Ви можете придбати білет «Лото-Забава» на сайті чи на точці продажу лотерей. Білет коштує 20 грн.

У білеті «Лото-Забава» є три ігрових поля, кожне з яких може стати виграшним.
Кожне ігрове поле складається з 25 клітинок, в яких розміщено 23 числа з числового ряду від 1 до 75, та дві пільгові клітинки з підковами, які замінюють будь-яке виграшне число.
Під час гри з лототрона випадають кульки з числами. Закреслюйте ці числа в усіх ігрових полях.
Свій виграш за результатами розіграшу тиражу ви можете дізнатися тут.

Головний приз 300 000* грн!

Необхідно замовити додаткові ігрові комбінації розіграшу «Парочка» (надалі - піраміда) при покупці білета «Лото-Забава». На одному білеті можна замовити до 5 пар ігрових комбінацій розіграшу «Парочка».
Слідкуйте за розіграшем у прямому ефірі програми.
З додаткового лототрону послідовно випаде 9 кульок.
Якщо число на вершині однієї з пірамід розіграшу збіглося з одним із чисел, що випали з лототрону, виграш становить 6,22* гривень!
Якщо три числа в піраміді збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію з трьох чисел, виграш становить 100* гривень!
Якщо числа в піраміді збіглися з виграшними та утворили будь-який кут з п’яти чисел, виграш становить 7 500* гривень!
Якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними числами, ви виграли головний приз - 300 000* гривень!

Аби стати гостем студії, замовте на білеті комбінацію «Багаті та відомі» за 2 грн.
Зареєструйте комбінацію на сайті msl.ua, за допомогою мобільного додатка чи надіславши СМС-повідомлення з комбінацією на номер 330**. Ви отримаєте СМС-повідомлення на свій телефон з вашим порядковим номером, під яким вас зареєстровано в базі претендентів для запрошення в студію.
У прямому ефірі «Лото-Забава» чотири лототрони та комп’ютер визначать порядковий номер першого гостя. Запрошення в студію отримає вiн і 33 наступні гравці, 10 з яких будуть резервними. Кожен гiсть студії гарантовано отримає 1 000* грн.
Запрошені в студію 24 гравці займають місця згідно з їхнім порядком у загальному списку запрошених гостей.
За допомогою соціальної мережі Facebook обирається 25-й гравець та 2 резервних гравці на 25-те місце.

Ця гра - для щасливчиків, яких запросили в студію.
Щоб визначити головного переможця в студії, ведучі обертають колесо. Число, що випаде на колесі, вказує номер місця головного переможця. Він отримує 50 000* грн.
У супергрі головний переможець може виграти 100 000*грн, або 250 000*грн, або 500 000* грн.
Результат залежить від того, як випаде монета на стенді супергри «Багаті та відомі».
Сусіди переможця, які сидять праворуч і ліворуч від нього, виграють по 5 000* грн або 10 000*грн. Iншi гості в ряду переможця виграють по 2 000* грн.

Бажаєте виграти 50 000* грн, дивлячись ефір «Лото-Забава» у теплому родинному колі?
Протягом тижня перед розіграшем надішліть СМС-повідомлення зі словом «Забава» на номер 330**. У відповідь ви отримаєте підтвердження реєстрації. Для реєстрації також можна зателефонувати з мобільного на номер 330**, або зі стаціонарного на номер 0 900 306 330****. Прийом реєстрації розпочинається о 9:00 щонеділі, та закінчується о 20:00 годині суботи напередодні розіграшу тиражу. З одного номеру телефону реєстрація необмежена.
Під час прямого ефіру «Лото-Забава» чекайте на дзвінок ведучих. Якщо ви не встигли зареєструватися, але придбали білет на тираж, то можете самостійно дзвонити у студію за номером 330** або 0-900-306-330****, коли ведучі оголосять прийом дзвінків.
Взяти участь у конкурсі «Мані на дивані» можуть як гравці, які дивляться у цей момент розіграш «Лото-Забава» по телевізору, так й ті, хто не має змоги його дивитися.
Якщо щасливчик конкурсу дивиться прямий ефір та надає відповідь на запитання ведучих - миттєво виграє 5000 гривень, або 500 гривень - якщо не дивиться.
У супергрі ви можете збільшити свій початковий виграш, залежно від того, чи зможете правильно вгадати найважчу з трьох запропонованих ведучими кульок. Після вибору кульки покладуть на терези, і якщо обрана вами кулька буде найважчою — виграш збільшується в 10 разів. Якщо вгадати не пощастило — виграш збільшується вдвічі.

Часті запитання

Що ви можете виграти?

У великій грі:
Ви виграли джекпот - 3 000 000* грн - якщо закреслили в одному полі три горизонталі без підковок.
Результати інших виграшних категорій Великої гри залежать від результатів розіграшу тиражу.


У конкурсі «Парочка» - до 300 000* грн.
У інтерактивному конкурсі «Мані на дивані» - до 50 000* грн.
У конкурсі в студії «Багаті та Відомі» - до 500 000* грн.

Лотозабава - онлайн лотерея МСЛ

Вы можете приобрести билет «Лото-Забава» на сайте или на точке продаж лотерей. Билет стоит 20 грн.

В билете «Лото-Забава» есть три игровых поля, каждое из которых может стать выигрышным.
Каждое игровое поле состоит из 25 клеток, в которых размещено 23 числа из числового ряда от 1 до 75, и две льготные клетки с подковами, которые заменяют любое выигрышное число.
Во время игры из лототрона выпадают шары с числами. Зачеркивайте эти числа во всех игровых полях.
По результатам тиража свой выигрыш вы можете узнать тут.

Главный приз 300 000* грн!

Необходимо заказать дополнительные игровые комбинации розыгрыша «Парочка» (далее - пирамида) при покупке билета «Лото-Забава». На одном билете можно заказать до 5 пар игровых комбинаций розыгрыша «Парочка».
Следите за розыгрышем в прямом эфире программы.
Из дополнительного лототрона последовательно выпадет 9 шаров.
Если число на вершине одной из пирамид розыгрыша совпала с одним из чисел, что выпали из лототрона, выигрыш составляет 6,22* гривен!
Если три числа в пирамиде совпали с выигрышными и образовали любую линию из трёх чисел, выигрыш составляет 100* гривен!
Если числа в пирамиде совпали с выигрышными и образовали любой угол из пяти чисел, выигрыш составляет 7 500* гривен!
Если все числа в пирамиде совпали с выигрышными числами, вы выиграли главный приз - 300 000* гривен!

Чтобы стать гостем студии, закажите на билете комбинацию «Багаті та відомі» за 2 грн.
Зарегистрируйте комбинацию на сайте msl.ua, при помощи мобильного приложения или отправив СМС-сообщение с комбинацией на номер 330**. Вы получите СМС-сообщение на свой телефон с вашим порядковым номером, под которым вы зарегистрированы в базе претендентов для приглашения в студию.
В прямом эфире «Лото-Забава» четыре лототрона и компьютер определят порядковый номер первого гостя. Приглашение в студию получит он и 33 следующих игрока, 10 из которых будут резервными. Каждый гость студии гарантировано получит 1 000* грн.
Приглашенные в студию 24 игрока занимают места согласно своему порядку в общем списке приглашенных гостей.
При помощи социальной сети Facebook выбирается 25-й игрок и 2 резервных игрока на 25-е место.

Эта игра - для счастливчиков, которых пригласили в студию.
Чтобы определить главного победителя в студии, ведущие вращают колесо. Число, которое выпадет на колесе, указывает номер места главного победителя. Он получает 50 000* грн.
В суперигре главный победитель может выиграть 100 000*грн. или 250 000*грн., или 500 000* грн.
Результат зависит от того, как выпадет монета на стенде суперигры «Багаті та відомі».
Соседи победителя, которые сидят справа и слева от него, выиграют по 5 000* грн или 10 000*грн. Другие гости в ряду победителя выиграют по 2 000* грн.

Желаете выиграть 50 000* грн, глядя эфир «Лото-Забава» в теплом семейном кругу?
На протяжение недели перед розыгрышем отправьте СМС-сообщение со словом «Забава» на номер 330**. В ответ вы получите подтверждение регистрации. Для регистрации также можно позвонить с мобильного на номер 330**, или со стационарного на номер 0 900 306 330****. Прием регистрации начинается в 9:00 каждого воскресенья, и заканчивается в 20:00 часов субботы накануне розыгрыша тиража. С одного номера телефона регистрация неограниченна.
Во время прямого эфира «Лото-Забава» ожидайте звонка ведущих. Если вы не успели зарегистрироваться, но приобрели билет на тираж, то можете самостоятельно звонить в студию по номеру 330** или 0-900-306-330****, когда ведущие огласят прием звонков.
Принять участие в конкурсе «Мані на дивані» могут как игроки, которые смотрят в этот момент розыгрыш «Лото-Забава» по телевизору, так и те, кто не имеет возможности его смотреть.
Если счастливчик конкурса смотрит прямой эфир и предоставит ответ на вопрос ведущих - моментально выиграет 5000 гривен, или 500 гривен - если не смотрит.
В суперигре вы можете увеличить свой начальный выигрыш, зависимо от того, сможете ли правильно угадать самую тяжелую из трех предложенных ведущими шаров. После выбора шары положат на весы, и если выбранный вами шар будет самым тяжелым — выигрыш увеличивается в 10-ть раз. Если угадать не посчастливилось — выигрыш увеличивается в два раза.

Лотозабава - онлайн лотерея МСЛ

Как купить билет?

Как купить билет ОНЛАЙН (сделать ставку онлайн)  лотерее «Лото-Забава»?

Купить билет онлайн в лотерее «Лото-Забава» может любое лицо, которое достигло 18 лет.

Для того, чтобы купить билет онлайн в лотерее «Лото-Забава» вы должны быть зарегистрированы и авторизованы на сайте. Зарегистрироваться на сайте вы можете по ссылке. Кроме того, на вашем игровом балансе должны быть деньги для совершения покупки. Пополнить свой игровой баланс вы можете удобным для вас способом в вашем Личном Кабинете.

Как купить билет?

 1. 1. На главной странице в блоке для покупки билетов выберите по очереди номер тиража(1), количество билетов(2), которое вы хотите приобрести, включите по желанию опцию «Парочка»(3) и укажите количество парочек(4) в билете, включите по желанию опцию «Багаті та відомі»(5), после чего нажмите «КУПИТЬ БИЛЕТ». Обратите внимание, что одновременно вы можете приобрести не больше 10 билетов и не больше 5 пар дополнительных комбинаций конкурса «Парочка» в одном билете.
 2. 2. Подтвердите списание с вашего баланса суммы выбранных вами билетов, нажав на выпадающем окне кнопку «Оплатить».
 3. 3. С вашего счета будет снята сумма выбранных вами билетов, после чего откроется новая страничка, на которой будут отображены купленные вами билеты.
 4. 4. Если вы приобрели билет с дополнительной опцией «Багаті та відомі», вам необходимо зарегистрировать свою комбинацию для участия в конкурсе. Сделать это вы можете в специальной форме.
 5. 5. Все купленные вами билеты будут сохраняться в вашем Личном Кабинете, в разделе «МОИ СТАВКИ – ЛОТО-ЗАБАВА».
 6. 6. Вы можете распечатать любой из купленных билетов.

Как узнать про результаты тиража?

 1. 1. Смотреть прямой эфир на главной странице «Лото-Забава». Розыгрыши проходят каждое воскресенье в прямом эфире в 09:00.
 2. 2. После розыгрыша вы можете проверить свои билеты в блоке проверки на главной странице сайта или на странице «Лото-Забава».
 3. 3. Результаты розыгрыша также будут отображены в вашем Личном Кабинете с указанием суммы выигрыша.

Чтобы получить ответы на все другие вопросы касательно игры на сайте, обращайтесь к нашей СЛУЖБЕ ПОДДЕРЖКИ. Наша Служба Поддержки всегда готова вам помочь!

Лотозабава - онлайн лотерея МСЛ

Ця гра – для щасливчиків, яких запросили в студію. Вони можуть виграти 500 000* грн у прямому ефірі і прославитися на всю країну!
Аби стати гостем студії, замовте на білеті комбінацію «Багаті та відомі».

Зареєструйте комбінацію на сайті msl.ua, за допомогою мобільного додатка чи надіславши СМС-повідомлення з комбінайією на номер 330**. Ви отримаєте смс повідомлення на свій телефон з вашим порядковим номером, під яким вас зареєстровано в базі претендентів для запрошенні в студію.

У прямому ефірі «Лото-Забава» чотири лототрони та комп’ютер визначать порядковий номер першого гостя. Запрошення в студію отримає вiн і 34 наступні гравці, 10 з яких будуть резервними. Кожен гiсть студії гарантовано отримає 1 000* грн.

Запрошені в студію 25 гравців займають місця згідно з їхнім порядком у загальному списку. Щоб визначити головного переможця, ведучі обертають колесо. Число, що випаде на колесі, вказує номер місця головного переможця. Він отримує 50 000* грн.

У супергрі головний переможець може виграти 100 000*, 250 000* і 500 000* грн. Результат залежить від того, як випаде монета на стенді супергри «Багаті та відомі».

Сусіди переможця, які сидять праворуч і ліворуч від нього, виграють по 5 000* грн або 10 000* грн. Iншi гості в ряду переможця виграють по 2 000* грн.

Правила игры Лото Забава

Подробности

III. ПРАВИЛА ИГРЫ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

3.1. Билеты лотереи печатаются с тремя игровыми вариантами на одном билете. Стоимость одного билета - 6 грн. Игровые варианты являются неотъемлемой частью билета лотереи. Билеты лотереи принимают участие в розыгрыше тиража всеми игровыми вариантами и каждый игровой вариант может быть выигрышным.

3.2. Приобретенный билет лотереи игрок сохраняет до окончания розыгрыша тиража, на который он был приобретен. Выплата выигрышей начинается оператором на следующий день после трансляции розыгрыша тиража по телевидению, если билет лотереи является выигрышным.

3.3. На розыгрыше тиража присутствует тиражная комиссия, в которую входят представитель органа лицензирования или других центральных органов исполнительной власти и представители общественности. Персональный состав тиражной комиссии, удостоверяющий результаты конкретного розыгрыша тиража лотереи, утверждается приказом оператора до начала проведения розыгрыша тиража.

3.4. Техническое состояние оборудования, с помощью которого будет осуществляться розыгрыш тиража лотереи, проверяется путем его контрольного запуска или иным способом, определенным тиражной комиссией, таким образом, чтобы устранить возможность влияния на исправность такого оборудования и своевременность проведения тиража лотереи. Председатель и члены тиражной комиссии проверяют комплектность тиражных шариков в футлярах, осуществляют контроль за правильностью проведения розыгрыша тиража лотереи, ведут запись выигрышных номеров шариков, которые выпадают из лототрона, и подтверждают результаты розыгрыша тиража лотереи протоколами, которые подписываются председателем и членами тиражной комиссии

3.5. Тиражная комиссия имеет право вмешиваться в ход розыгрыша тиража лотереи в случае нарушения этих Условий.

3.6. Игровой вариант билета лотереи состоит из 25 клеток, расположенных на 5-ти горизонтальных строках (по 5 клеток в каждом ряду). В игровом варианте расположено 23 числа с игрового диапазона, которые не повторяются, и два символа МСЛ.

3.7. Набор из 23-х чисел, расположенных в игровом варианте билета лотереи, не повторяется ни в каком другом игровом варианте билета.

3.8. Игрок получает право на получение Джек Пота, если:

в одном игровом варианте билета лотереи совпадут все числа в трех горизонтальных строках (горизонталях) с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона, без символов МСЛ; или
в одном билете лотереи совпадут все числа в любых пяти или более горизонтальных строках (горизонталях) с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона, либо
в одном игровом варианте билета лотереи все числа в трех горизонтальных строках (горизонталях) без символов МСЛ и в одном горизонтальном строке любого другого одного игрового варианта билета совпадут с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона.
3.9. Игрок получает право на получение приза первой категории, если: - в одном игровом варианте билета лотереи совпадут все числа в трех горизонтальных строках (горизонталях) с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона. При этом, в одной из трех таких горизонталей расположен один символ МСЛ. или - в одном игровом варианте билета лотереи все числа в трех горизонтальных строках (горизонталях) с одним символом МСЛ и в одном горизонтальном строке любого другого одного игрового варианта билета совпадут с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона.

3.10. Игрок получает право на получение приза второй категории, если: - в одном игровом варианте билета лотереи совпадут все числа в трех горизонтальных строках (горизонталях) с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона. При этом, в двух из трех таких горизонталей расположены символы МСЛ, либо - в одном игровом варианте билета лотереи все числа в трех горизонтальных строках (горизонталях) с двумя символом МСЛ и в одном горизонтальном строке любого другого одного игрового варианта билета совпадут с номерами , указанным на шариках, выпавшие из лототрона.

3.11. Игрок получает право на получение приза третьей категории, если: - в одном игровом варианте билета лотереи совпадут все числа в двух любых горизонтальных строках (горизонталях) с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона, либо - в двух игровых вариантах билета лотереи совпадут все числа в двух любых горизонтальных строках (горизонталях) с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона, либо - совпали все числа в двух любых горизонтальных строках (горизонталях) одного игрового варианта билета и в одном любой котором горизонтальном строке другого игрового варианта, с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона, либо - совпали все числа в двух любых горизонтальных строках (горизонталях) одного игрового варианта билета и по одному любом горизонтальном строке в двух других игровых вариантах билета, с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона

3.12. Игрок получает право на получение приза четвертой категории, если: - в одном игровом варианте билета лотереи совпадут все числа в одном любом горизонтальном строке с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона.

3.13. Игрок получает право на получение приза пятой категории, если: - в двух игровых вариантах билета лотереи совпадут все числа в одном любом горизонтальном строке с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона, либо - в трех игровых вариантах билета лотереи совпадут все числа в одном любом горизонтальном строке с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона.

3.14. Выигрыш шестой категории определяется в соответствии с "Порядком разыгрывания денежных призов VI-ой категории призового фонда государственной денежной тиражной лотереи бинго" Лото-Забава "(приложение 11), который прилагается к Условий (.

3.15. Выигрыш седьмой категории - розыгрыш "Забава плюс" (по дополнительному защитном номера) определяется, когда шесть, пять, четыре, три, две или одна цифры совпадут с соответствующими номерами шести, пяти, четырех, трех, двух или одного шарика , выпавшие из шести отдельных лототрон.

3.15.1. Участниками разыгрывания "Забава плюс" есть все игроки в лотерею, которые приобрели билет лотереи на текущий тираж лотереи стоимостью 6 грн, а также заказали при приобретении билета, печать на нем номера (-ов) "Забава плюс", стоимостью 1 грн. за один номер "Забава плюс". В случае, если игрок по собственному желанию приобрел 1 или более номеров "Забава плюс", стоимость билета лотереи вместе с номером "Забава плюс" определяется по формуле 6 + 1 х N, где N - количество приобретенных номеров "Забава плюс". Таким образом, стоимость билета лотереи и 2-х номеров "Забава плюс", который приобретет игрок по собственному желанию, будет равняться 6 + 1 х 2. В случае приобретения 3-х номеров 6 + 1 х 3, и т.д.

3.15.2. Розыгрыш "Забава плюс" происходит по шестизначным номером на 6-ти лототрона. В каждом из лототрона находятся по 10 шариков с нанесенными на них номерами от 0 до 9. Каждый из лототрона включается поочередно. Номер шарики, изъятой в первом лототрон, соответствует первой цифре 6-ти значного номера в билете. Номер шарика, которая выпала из второго лототрона соответствует второй цифре 6-ти значного номера в билете. Номер шарика, которая выпала с третьего лототрона соответствует третьей цифре 6-ти значного номера. Номер шарика, которая выпала с четвертого лототрона соответствует четвертой цифре 6-ти значного номера. Номер шарики, выпавшего с пятого лототрона соответствует пятой цифре 6-ти значного номера. Номер шарика, которая выпала с шестого лототрона соответствует шестой цифре 6-ти значного номера.

3.15.3 Победителями разыгрывания "Забава плюс" являются:

игроки, в билетах которых совпала одна последняя цифра 6-ти значного номера с номером одного шарика, которая выпала с шестого лототрона.
игроки, в билетах которых совпали две последние цифры 6-ти значного номера с номерами двух шариков, которые выпали из пятого и шестого лототрон.
игроки, в билетах которых совпали три последние цифры 6-ти значного номера с номерами трех шариков, которые выпали из четвертого, пятого и шестого лототрон.
игроки, в билетах которых совпали четыре последние цифры 6-ти значного номера с номерами четырех шариков, которые выпали из третьего, четвертого, пятого и шестого лототрон.
игроки, в билетах которых совпали пять последних цифр 6-ти значного номера с номерами пяти шариков, которые выпали из второго, третьего, четвертого, пятого и шестого лототрон.
игроки, в билетах которых совпали все шесть цифр 6-ти значного номера с номерами шести шаров, выпавших из лототрона в точном порядке их выпадения.
3.15.4. В случае, если по результатам разыгрывания "Забава плюс" отсутствуют выигрыше за шесть или меньше цифр 6-ти значного номера, то соответствующая часть призового фонда розыгрыша по дополнительным номером переносится в седьмой категории призового фонда в следующем тиража лотереи.

3.16. Розыгрыш выигрышных чисел с целью определения выигрышей по игровым вариантах лотереи, проводится с использованием лототрона (за исключением случаев указанных в п.п.3.18, 3.19 настоящих Условий), в котором находятся 75 шариков с нанесенными на них номерами от 1 до 75.

Забава - онлайн лотерея МСЛ

Ця гра – для щасливчиків, яких запросили в студію. Вони можуть виграти 500 000* грн у прямому ефірі і прославитися на всю країну!
Аби стати гостем студії, замовте на білеті комбінацію «Багаті та відомі».

Зареєструйте комбінацію на сайті msl.ua, за допомогою мобільного додатка чи надіславши СМС-повідомлення з комбінайією на номер 330**. Ви отримаєте смс повідомлення на свій телефон з вашим порядковим номером, під яким вас зареєстровано в базі претендентів для запрошенні в студію.

У прямому ефірі «Лото-Забава» чотири лототрони та комп’ютер визначать порядковий номер першого гостя. Запрошення в студію отримає вiн і 34 наступні гравці, 10 з яких будуть резервними. Кожен гiсть студії гарантовано отримає 1 000* грн.

Запрошені в студію 25 гравців займають місця згідно з їхнім порядком у загальному списку. Щоб визначити головного переможця, ведучі обертають колесо. Число, що випаде на колесі, вказує номер місця головного переможця. Він отримує 50 000* грн.

У супергрі головний переможець може виграти 100 000*, 250 000* і 500 000* грн. Результат залежить від того, як випаде монета на стенді супергри «Багаті та відомі».

Сусіди переможця, які сидять праворуч і ліворуч від нього, виграють по 5 000* грн або 10 000* грн. Iншi гості в ряду переможця виграють по 2 000* грн.

Забава - онлайн лотерея МСЛ

Як купити білет?

Як купити білет ОНЛАЙН (зробити ставку онлайн)  лотереї «Лото-Забава»?

Купити білет онлайн в лотереї «Лото-Забава» може будь яка особа, яка досягла 18 років.

Для того, щоб купити білет онлайн в лотереї «Лото-Забава» ви маєте бути зареєстровані та авторизовані на сайті. Зареєструватися на сайті ви можете за посиланням. Окрім того, на вашому ігровому балансі мають бути кошти для здійснення покупки. Поповнити свій ігровий баланс ви можете у зручний вам спосіб у вашому Особистому Кабінеті.

Як купити білет?

 1. 1. На головній сторінці у блоці для придбання білетів оберіть почергово номер тиражу(1), кількість білетів(2), яку ви бажаєте придбати, увімкніть за бажанням опцію «Парочка»(3) та вкажіть кількість парочок(4) у білеті, увімкніть за бажанням опцію «Багаті та відомі»(5), після чого натисніть «КУПИТИ БІЛЕТ». Зверніть увагу, що одночасно ви можете придбати не більше 10 білетів та не більше 5 пар додаткових комбінацій конкурсу «Парочка» в одному білеті.
 2. 2. Підтвердіть зняття з вашого балансу суми обраних вами білетів, натиснувши на випадаючому вікні кнопку «Оплатити».
 3. 3. З вашого рахунку буде знято суму обраних вами білетів, після чого відкриється нова сторінка, на якій будуть відображені придбані вами білети.
 4. 4. Якщо ви придбали білет з додатковою опцією «Багаті та відомі», вам необхідно зареєструвати свою комбінацію для участі у конкурсі. Зробити це ви можете в спеціальній формі.
 5. 5. Усі придбані вами білети будуть зберігатися у вашому Особистому Кабінеті, в розділі «МОЇ СТАВКИ – ЛОТО-ЗАБАВА».
 6. 6. Ви можете роздрукувати будь-який із придбаних білетів.

Як дізнатися про результати тиражу?

 1. 1. Дивитися прямий ефір на головній сторінці «Лото-Забава». Розіграші проходять щонеділі у прямому ефірі о 09:00.
 2. 2. Після розіграшу ви можете перевірити свої білети в блоці перевірки на головній сторінці сайту чи на сторінці «Лото-Забава».
 3. 3. Результати розіграшу також будуть відображені у вашому Особистому Кабінеті з зазначенням суми виграшу.

Щоб отримати відповіді на всі інші запитання стосовно гри на сайті, звертайтеся до нашої СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ. Наша Служба Підтримки завжди готова вам допомогти!

Лотозабава - онлайн лотерея МСЛ

БАЖАЄТЕ ВИГРАТИ 50 000* ГРН, ДИВЛЯЧИСЬ ЕФІР «ЛОТО-ЗАБАВА» У ТЕПЛОМУ РОДИННОМУ КОЛІ?

Протягом тижня перед розіграшем надішліть СМС-повідомлення зі словом «Забава» на номер 330**. У відповідь ви отримаєте підтвердження реєстрації. Для реєстрації також можна зателефонувати з мобільного на номер 330**, або зі стаціонарного на номер 0 900 306 330***. Прийом реєстрації розпочинається о 09:00 щонеділі, та закінчується о 20 годині суботи напередодні розіграшу тиражу. З одного номеру телефону реєстрація необмежена.

Під час прямого ефіру «Лото-Забава» чекайте на дзвінок ведучих. Якщо ви не встигли зареєструватися, але придбали білет на тираж, то можете самостійно дзвонити у студію за номером 330** або 0-900-306-330***, коли ведучі оголосять прийом дзвінків.

Взяти участь у конкурсі «Мані на дивані» можуть як гравці, які дивляться у цей момент розіграш «Лото-Забава» по телевізору, так й ті, хто не має змоги його дивитися. 

Якщо щасливчик конкурсу дивиться прямий ефір та надасть відповідь на запитання ведучих - миттєво виграє 5000 гривень, або 500 гривень - якщо не дивиться.

У супергрі ви можете збільшити свій початковий виграш, залежно від того, чи зможете правильно вгадати найважчу з трьох запропонованих ведучими кульок. Після вибору кульки покладуть на терези, і якщо обрана вами кулька буде найважчою — виграш збільшується в 10-ть разів. Якщо вгадати не пощастило — виграш збільшується вдвічі.

* суми виграшів вказані до вирахування передбачених законодавством податків та зборів.
** Послуга дійсна для абонентів усіх національних GSM-операторів України та для усіх абонентів ТОВ «Інтертелеком». Вартість відправлення SMS-повідомлення на номер 330 становить 5 грн з ПДВ. Вартість дзвінка на номер 330 становить 5 грн з ПДВ за з’єднання. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ. Технічний провайдер абонентів GSM-операторів ТОВ «ТОВ НОМІКО», тел.: 044 321 16 18. Технічний провайдер абонентів ТОВ «Інтертелеком» - ТОВ "Мобайл Дівелопмент", тел. 044 227-03-07
*** Вартість дзвінка на номер 0-900-306-330 становить 2,00 грн з ПДВ за 1 хвилину. Тільки для повнолітніх.

Лотозабава - онлайн лотерея МСЛ

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 03.04.2020 

Оприлюднено 03.04.2020

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 20.03.2020 

Оприлюднено 20.03.2020

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 20.01.2020 

Оприлюднено 31.01.2020

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 02.12.2019 

Оприлюднено 04.12.2019

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.1 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.2 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.3 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.4 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.5 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.6 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.7 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.8 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.9 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.10 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.11 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.12 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.13 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.14 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.15 

Оприлюднено 04.10.2019

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «16» серпня 2019 року ч.1 

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «16» серпня 2019 року ч.2 

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «16» серпня 2019 року ч.3 

Оприлюднено 16.08.2019

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «07» червня 2019 року ч.1 

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «07» червня 2019 року ч.2 

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «07» червня 2019 року ч.3 

Оприлюднено 07.06.2019

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «20» травня 2019 року 

Оприлюднено 20.05.2019

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «13» травня 2019 року ч.1 

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «13» травня 2019 року ч.2 

Оприлюднено 13.05.2019

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «22» січня 2019 року 

Оприлюднено 22.01.2019

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «17» вересня 2018 року 

Оприлюднено 17.09.2018

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «8» серпня 2018 року 

Оприлюднено 08.08.2018

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «9» липня 2018 року ч.1 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «9» липня 2018 року ч.2 

ЗМІНИ до Умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «27» червня 2018 року 

ЗМІНИ до Умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «11» червня 2018 року 

Оприлюднено 11.06.2018

ЗМІНИ до Умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «04» травня 2018 року 

Оприлюднено 04.05.2018

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «19» квітня 2018 року ч.1 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «19» квітня 2018 року ч.2 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «19» квітня 2018 року ч.3 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «19» квітня 2018 року ч.4 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «19» квітня 2018 року ч.5 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «19» квітня 2018 року ч.6 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «19» квітня 2018 року ч.7

Забава - онлайн лотерея МСЛ

АКЦІЯ «Святкові призи»

Напередодні весняних свят "Лото-Забава" проводить акцію "Святкові призи".

З 13.04.2020 до 18.04.2019 буде розігруватись 1 000 гривень щоденно, а в неділю 19.04.2020 розіграється 10 000 гривень, та додаткові 2 000 гривень серед всіх учасників розіграшу поточного тижня.

Як стати учасником розіграшу

Щоб стати учасником акції необхідно купувати білети "Лото-Забава" онлайн, на суму 75 гривень і більше однією покупкою.

Кожна покупка білетів бере участь у розіграші. Чим більше покупок буде здійснено, тим більше шансів на виграш. Один гравець може брати участь в акції необмежену кількість разів.

База учасників розіграшу створюється окремо для кожного акційного дня. Недільний розіграш включає всіх учасників тижня.

Початок акції буде оголошений 12.04.2020 у програмі "Лото-Забава" на каналі 1+1 о 09:00.

Визначення переможців

З 13 квітня 2020 року по 18 квітня 2020 року щоденно у проміжок часу з 12.00 до 14.00 за допомогою сервісу випадкових чисел Random.org буде проведено розіграш проміжних призів та визначено по одному переможцю акції, кожен з яких отримає по 1 000 грн., що буде зарахована на баланс в особистому кабінеті гравця на сайті www.msl.ua.

19.04.2020 відбудеться головний розіграш, в якому будуть брати участь всі учасники. В прямому ефірі буде обрано три переможці. Перший з них отримає виграш розміром 10 000 гривень на виграшний баланс на сайті msl.ua, ще два переможці по 1 000 гривень. 

Відео розіграшів 1000 гривень буде опубліковано на сайті www.msl.ua та на офіційних сторінках у соціальних мережах Facebook.com та Youtube.com.

*Рекламна акція " Святкові призи для гравців лотереї «Лото-Забава" проводиться з 12 квітня 2020 року по 19 квітня 2020 року. Місце проведення акції – Україна (за виключенням тимчасово окупованої території України). Місце проведення розіграшу – м. Київ. Детальну інформацію про умови, строки та місце проведення акції можна дізнатися на сайті: www.msl.ua та за телефоном гарячої лінії 0-800-21-00-65 (дзвінки по Україні безкоштовні). Учасниками акції можуть бути тільки повнолітні особи.

Умови акції


Результати розіграшу

ПЕРЕМОЖЦІ АКЦІЇ

Результат акційного розіграшу від  13.04.2020

Білет   *

Додаткова Ігрова комбінація:   *

Пункт розповсюдження: online, Гравець з номером телефону XXX16107XX та e-mail: a**[email protected]**.com

Результат акційного розіграшу від  14.04.2020

Білет   *

Додаткова Ігрова комбінація:   *

Пункт розповсюдження: online, Гравець з номером телефону XXX16338XX та e-mail: t**[email protected]**.com

АРХІВ АКЦІЙ

Забава - онлайн лотерея МСЛ

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 03.04.2020 

Оприлюднено 03.04.2020

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 20.03.2020 

Оприлюднено 20.03.2020

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 20.01.2020 

Оприлюднено 31.01.2020

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 02.12.2019 

Оприлюднено 04.12.2019

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.1 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.2 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.3 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.4 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.5 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.6 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.7 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.8 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.9 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.10 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.11 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.12 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.13 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.14 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від 04.10.2019 ч.15 

Оприлюднено 04.10.2019

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «16» серпня 2019 року ч.1 

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «16» серпня 2019 року ч.2 

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «16» серпня 2019 року ч.3 

Оприлюднено 16.08.2019

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «07» червня 2019 року ч.1 

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «07» червня 2019 року ч.2 

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «07» червня 2019 року ч.3 

Оприлюднено 07.06.2019

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «20» травня 2019 року 

Оприлюднено 20.05.2019

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «13» травня 2019 року ч.1 

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «13» травня 2019 року ч.2 

Оприлюднено 13.05.2019

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «22» січня 2019 року 

Оприлюднено 22.01.2019

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «17» вересня 2018 року 

Оприлюднено 17.09.2018

Зміни до умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «8» серпня 2018 року 

Оприлюднено 08.08.2018

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «9» липня 2018 року ч.1 

Умови проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «9» липня 2018 року ч.2 

ЗМІНИ до Умов проведення державної грошової  лотереї  «Лото-Забава» від «27» червня 2018 року 


Смотрите также

Описание: